VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

► História školy

História Michalovského školstva siaha do čias existencie žúp v Uhorsku, kde sa územie okresu rozprestieralo v Zemplínsko – Úžskej župe. Hraničnou čiarou medzi Zemplínskou a Úžskou  župou na území nášho okresu bola rieka Laborec.

  Južne pod Humenskými vrchmi na pravom brehu Laborca bola založená jedna z najstarších osád. Jej založenie sa datuje do 12. storočia. Dobré prírodné podmienky pre roľníčenie i pre pastierov, spolu s dôležitosťou miesta obchodnej cesty z Uhorska do Galécie i v neskorších rokoch dávali veľký význam rastu tejto obce a posledne mestu - Strážske

  Za účelom prípravy kvalifikovaných odborníkov, pre poľnohospodárstvo vzniká v roku 1958 Poľnohospodárska učňovská škola v Strážskom. V roku 1960 je premenovaná na Poľnohospodárske odborné učilište. Od školského roku 1961 – 62 POU je pričlenené k n. p. ŠM Strážske. V roku 1982 prechádza organizačne do správy IVV MPVŽ SSR a zároveň sa mení jej názov na Stredné odborné učilište poľnohospodárske.

  Krátku trvanlivosť mala dvojročná Dievčenská odborná škola so zameraním na výchovu základných návykov v domácnosti a pre poľnohospodárstvo.

  V školskom roku 1979 – 80 je pri SOUP zriadená stredná škola pre pracujúcich so študijným odborom potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo.

  Zmenami prechádzali aj študijné odbory a obsah vyučovania. Najmä prechod našej spoločnosti na trhový systém hospodárenia výrazne zasiahol do života školy. Následkom zmenených požiadaviek praxe na školu sa musel meniť obsah vyučovacieho procesu, metódy a formy výchovno – vzdelávacej práce. Nové priestory v novej budove nám dali možnosť, aby sme zriaďovali nové odborné učebne s dôrazom na výpočtovú techniku a cudzie jazyky.

Svoj imidž si tvoríme vlastnou cestou, svedomite budeme budovať pre región vzdelávaciu inštitúciu, na ktorú budeme hrdí my učitelia aj mesto.

  Prvoradým úsilím všetkých pracovníkov školy bolo, je a bude vychovávať odborníkov, rešpektujúcich základné morálne normy a profil absolventa je pre nás métou, aby škola držala krok s reálnym životom.
 
  Od 01. 01. 2009 bola Stredná škola podnikania premenovaná na Strednú odbornú školu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová