VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:Priebeh vyučovania


    
   

Otestuj sa z nemčiny
www.e-learning.webzdarma.cz/


Začiatok vyučovania: 

Výučba v jednotlivých kurzoch sa začína v termínoch, ktoré riaditeľstvo školy oznámi poslucháčom prostredníctvom oznamovacích tabúľ v budove školy. Vyučovanie v I. ročníkoch sa začína spravidla v druhý septembrový týždeň, vo vyšších ročníkoch o týždeň neskôr.

Nevyučuje sa v čase riadnych školských prázdnin, v čase štátnych sviatkov, v čase zápisu poslucháčov do I. ročníkov (zvyčajne v júni) a v čase vstupných testov do prípravných ročníkov (posledný júnový a prvý septembrový týždeň).
Vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý preukázateľne zaplatil predpísané poplatky a odovzdal vyplnenú prihlášku. Osobné údaje na karte sme oprávnení zhromažďovať na základe §29 ods. 7 a 8 zákona NR SR č. 596/2003 Zb. z. v platnom znení. Pracovníci školy majú povinnosť mlčanlivosti a to aj po ukončení pracovného vzťahu.
V prípade, že poslucháč nemôže nastúpiť do kurzu hneď od začiatku vyučovania, škola mu rezervuje miesto do 20. septembra. Ak do tohto termínu nenastúpi a písomne sa neospravedlní, jeho miesto bude poskytnuté ďalšiemu záujemcovi.

Návšteva jazykovej školy je vecou záujmu v mimopracovnom čase. Zápisom do kurzu sa však poslucháč zaväzuje na riadnu dochádzku. V prípade sporadickej alebo oneskorenej dochádzky hrozí, že poslucháč nezvládne predpísané učivo a stratí možnosť postúpiť do vyššieho ročníka. Navyše, podmienkou na postup do vyššieho ročníka nie je len zvládnutie postupovej skúšky, ale aj najmenej 70-percentná dochádzka. V prípade neprítomnosti na vyučovaní je poslucháč povinný prebrať sám zameškanú látku.

Prerušenie štúdia:

Ak dlhšia odôvodnená neprítomnosť na vyučovaní znemožňuje poslucháčovi ukončiť ročník (resp. I. polrok), oznámi to vyučujúcemu alebo zástupcovi riaditeľa. Do triednej knihy sa poznačí prerušenie štúdia. Škola mu poskytne možnosť zápisu v nasledujúcom školskom roku. Poslucháč preukáže svoju príslušnosť k jazykovej škole ústrižkom šeku za príslušný školský rok. Nástup po prerušení štúdia umožníme poslucháčom v priebehu dvoch rokov, a to buď v septembri alebo vo februári príslušného školského roku.


Potvrdenie o návšteve kurzu:

Ak poslucháč v priebehu alebo v závere školského roku požiada o potvrdenie o návšteve kurzu, vydá mu ho jeho vyučujúci. Potvrdenie za uplynulé roky (najviac so spätnou platnosťou 5 rokov) vydáva riaditeľstvo školy, a to iba v prípade, ak poslucháč urobil postupové testy a jeho dochádzka bola najmenej 70-percentná. Dokladom je triedna kniha.

Postup do vyššieho ročníka:

Ak poslucháč preukázal dobré študijné výsledky, písal polročné aj koncoročné písomné postupové práce (v januári a v júni) a mal najmenej 70% dochádzku, postupuje do vyššieho ročníka (II.-IV.).                


 

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová