VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

 

P r e a m b u l a

 

Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať v škole zaväzuje riadne dochádzať do školy, a preto je povinný riadiť sa jej pokynmi a vnútorným poriadkom.

V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a mimoškolskej činnosti .

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa  a  Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy .

Školský poriadok vychádza zo Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Vyhlášky MŠVVŠ SR č.282/2009 Z. z.o stredných školách. 

 

 

     Vnútorný poriadok školy

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová