VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

2-ročný učebný odbor určený pre dievčatá so zameraním na praktický nácvik ženských prác v domácnosti, základov šitia, varenia, záhradkárskych prác a zdravotnej starostlivosti. Odbor je určený aj študentkám, ktoré ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku. 
Absolventka pozná pracovné a technologické postupy pri príprave jedál a jednoduchej konfekcie, pozná materiály, pracovné náradia a zariadenia pri šití a príprave jedál, pozná zásady pri pestovaní rastlín a pri chorobách drobných zvierat, ovláda základy hygieny a estetiky rodinného a životného prostredia, zásady preventívnej ochrany a starostlivosti o zdravie, postupy pri poskytovaní rýchlej zdravotnej pomoci. Ovláda a chápe úlohu a funkciu rodiny, význam partnerských a manželských vzťahov, vedenie a udržiavanie domácnosti, zásady hospodárenia, zásady a tvorby životného prostredia. Vie nakúpiť, správne uskladniť a spracovať potraviny a pripraviť jedlá, ovláda ručné práce základnými technikami vyšívania, háčkovania a pletenia, formou ručného a strojového šitia zhotoví a opraví jednotlivé výrobky textilnej konfekcie. Vykoná úpravu odevného materiálu pred šitím a po zhotovení textilného výrobku. Vie upraviť pôdu, vykonať sejbu a výsadbu rastlín, ošetrovať rastliny počas vegetácie, vykoná zber a uskladnenie úrody, pozná zásady a spôsoby ošetrovania, chovu a zúžitkovania drobných zvierat, vie sa postarať o zdravé aj choré dieťa, udržiavať poriadok a čistotu, viesť domáci rozpočet.
Má možnosť uplatniť sa v prevádzkach zameraných na výrobu textilnej konfekcie, v rastlinnej a živočíšnej výrobe na poľnohospodárskych družstvách a farmách, v oblasti rodinného života pri správnej výchove a starostlivosti o dieťa, vo vedení domácnosti, lesnej výrobe a pod.

Fotogaléria

2-ročný, prípadne 3-ročný učebný odbor pre chlapcov so zameraním na získanie potrebných zručností a návykov pri vykonávaní pomocných prác v stavebnej výrobe v zameraní na maliarske a natieračské práce, stolárske práce, klampiarske práce, železobetonárske a dláždičské práce. 

Odbor je určený chlapcom, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku. 
Absolvent po úspešnom ukončení 1. ročníka získava doklad "zacvičený" na výkon jednoduchých pracovných činností v stavebníctve. Po úspešnom ukončení 2. ročníka získava doklad "zaškolený" na výkon jednoduchých prác a pracovných činností v stavebníctve. Stavebné práce spojené s prípraou spojív, maltových zmesí a obsluhou jednoduchých stavebných strojov a zariadení. Práce na výkopoch, pomocné práce pri stavbách

Fotogaléria
 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová