VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Študentská rada

 

 

     Študentská rada pri SOŠ nie je právnickou osobou.

 

     Sídlo Študentskej rady pri SOŠ je na ulici Mierovej 727. 072 22  v Strážskom.

 

     Študentská rada pri SOŠ bola založená na dobu neurčitú. Funkčné obdobie trvá jeden školský rok a to do zvolenia novej študentskej rady.

 

     Študentská rada:

  →   reprezentuje študentov SOŠ,

  →   vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

  →   je poradným orgánom školy,

  →   podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,

  →   predkladá vedeniu školy stanoviská, návrhy a vyjadrenia,

  →   volí a odvoláva zástupcu študentov do rady školy,

  →   prispieva k vytváraniu priaznivých podmienok pre štúdium,

  →   uzatvára partnerské vzťahy so študentskými orgánmi a študentskými organizáciami stredných škôl v SR a v zahraničí,

  →   dokumentuje svoju činnosť a túto dokumentáciu uchováva,

  →   informuje o svojej činnosti študentov SOŠ, vedenie SOŠ a verejnosť,

  →   v spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy zabezpečuje kultúrne akcie pre študentov SOŠ.

 

 

     Činnosť študentskej rady nesmie zasahovať do právomocí orgánov štátnej správy v školstve a ani orgánov školskej samosprávy. Súčasne nesmie narúšať výchovno-vzdelávací proces v škole.


TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová