VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

 

                       

                                                                                            

 

Vďaka podpore z fondov EÚ a štátneho rozpočtu Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske realizuje projekt
„Moderná škola – cesta ku kvalitnému vzdelávaniu, kvalita vo vzdelávaní, úspech našich absolventov na trhu práce“.

Názov projektu:          „Moderná škola – cesta ku kvalitnému vzdelávaniu, kvalita vo vzdelávaní,
                                 úspech našich absolventov na trhu práce“

ITMS kód projektu:   26110130595

Číslo zmluvy:             034/2014/1.1/OPV

Spolufinancovanie projektu: Európsky sociálny fond a štátny rozpočet SR

Projekt bol schválený v rámci výzvy MŠVVaŠ SR (OPV-2012/1.1/08-SORO), Operačný program Vzdelávanie,

Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

Cieľ projektu:

Vytvoriť a využiť inovované formy a metódy výučby na obsahovú prestavbu vzdelávania na našej škole.

 

Špecifické ciele projektu:

1.      Skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti inováciou obsahu a metód vzdelávania.

2.      Vzdelávať a pripraviť pedagogických zamestnancov školy na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.

 

Termín realizácie projektu: 1. február 2014 - 31. júl 2015

Cieľová skupina:

·         Pedagogickí zamestnanci školy „Stredná odborná škola Strážske“

·         Žiaci školy „Stredná odborná škola Strážske“

Aktivity projektu:

1.      Skvalitnenie vzdelávacích postupov pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti prostredníctvom inovácie

         obsahu a metód vzdelávania.

2.      Vzdelávanie pedagogických zamestnancov strednej školy.

 

                          

Aktivita 1.1. Skvalitnenie vzdelávacích postupov pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti prostredníctvom inovácie obsahu a metód vzdelávania

- inovácia školských vzdelávacích programov: 

Ø  Prevádzka a ekonomika v doprave

Ø  Moderná škola podnikania

- návrh horizontálneho zaradenia kľúčových kompetencií do základných pedagogických dokumentov a ŠkVP

- inovácia učebných osnov v predmetoch:

Ø  Technické kreslenie

Ø  Strojníctvo

Ø  Mechanizačné zariadenia

Ø  Informatika

Ø  Anglický jazyk

Ø  Údržba a opravy vozidiel

Ø  Cestné vozidlá

Ø  Matematika

Ø  Fyzika

Ø  Chémia

Ø  Slovenský jazyk a literatúra

Ø  Ekonomika

Ø  Cvičenia z účtovníctva

Ø  Účtovníctvo

Ø  Základy podnikania

Ø  Aplikovaná ekonómia

Ø  Marketing

Ø  Manažment

Ø  Podnikateľské analýzy

Ø  Bankovníctvo pre podnikateľov

Ø  Poisťovníctvo pre podnikateľov

Ø  Technika administratívy

Ø  Právna náuka

- spracovanie učebných materiálov pre žiakov   v predmetoch:

Ø  Technické kreslenie

Ø  Strojníctvo

Ø  Mechanizačné zariadenia

Ø  Informatika

Ø  Anglický jazyk

Ø  Údržba a opravy vozidiel

Ø  Cestné vozidlá

Ø  Matematika

Ø  Fyzika

Ø  Chémia

Ø  Slovenský jazyk a literatúra

Ø  Ekonomika

Ø  Cvičenia z účtovníctva

Ø  Účtovníctvo

Ø  Základy podnikania

Ø  Aplikovaná ekonómia

Ø  Marketing

Ø  Manažment

Ø  Podnikateľské analýzy

Ø  Bankovníctvo pre podnikateľov

Ø  Poisťovníctvo pre podnikateľov

Ø  Technika administratívy

Ø  Právna náuka

- zakúpenie zariadenia a didaktických prostriedkov

Ø  Notebooky s pripojením na internet

Ø  Wifi routre

Ø  PC zostavy

Ø  Reproduktory

Ø  Meotar

Ø  Interaktívne tabule so SW

Ø  Multifunkčné laserové zariadenia

Ø  Kopírovacie zariadenia na rozmer A3

Ø  Rádia s CD prehrávačom

Ø  LP prehrávač

Ø  Laminovačky

Ø  Konvertor – konverzia a prenos audio-video signálu

Ø  Komunikačná stanica pre učiteľa

Ø  Dataprojektory

Ø  Komunikačné vybavenie

Ø  Slúchadlá s mikrofónom

Ø  Jazykový software

Ø  Digitálna autoškola

Ø  Software doprava

Ø  Autoplan software

Ø  Antivírový program

 

Aktivita 2.1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov strednej školy

Ø  Učíme po novom s interaktívnou tabuľou

Ø  Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese

Ø  Sebapoznanie ako predpoklad zvládania agresivity a riešenia konfliktov

Ø  Tvorba vzdelávacieho programu školy

Ø  Tvorba stratégie rozvoja strednej školy

Ø  Zvyšovanie pedagogicko-psychologických zručností pedagogického zamestnanca

Ø  Kancelársky balík v edukačnom procese

 

Dokumenty na stiahnutie

Návrh horizontálneho zaradenia kľúčových kompetencií Školský vzdelávací program 3760 6 Školský vzdelávací program 6341 6 Brožúrka Leták Plagát Tabuľa
 

 

Učebné materiály na stiahnutie

Technické kreslenie Strojníctvo Mechanizačné zariadenia Informatika Anglický jazyk Údržba a úprava vozidiel
Cestné vozidlá Matematika Fyzika Chémia Slovenský jazyk Ekonomika
Cvičenia z účtovníctva Účtovníctvo Základy podnikania Aplikovaná ekonómia Marketing Manažment
Podnikateľské analýzy Bankovníctvo pre podnikateľov Poisťovníctvo pre podnikateľov Technika administratívy Právna náuka  
 

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová