VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Drogy - áno alebo nie?


V dnešnej, veľmi uponáhľanej dobe, sa kladie obrovský význam zmysluplnému využitiu voľného času. Obzvlášť u mladých ľudí.

Po dôkladnom zamyslení však prichádzame na to, že najmä naša mládež sa často iba tak poneviera, bez záujmu o niečo, absolútne bez cieľa. A to je príčinou toho, že osud často zaveje človeka do nesprávnych spoločenstiev ľudí, ktorí nemajú pre neho žiadny pozitívny prínos, ba naopak, „obohacujú“ ho o negatívne skúsenosti, bez ktorých by mal jeho život oveľa väčší zmysel. Jednou z týchto vecí sú práve drogy.


Prečo by som to nevyskúšal aj ja, keď všetci, čo to majú za sebou tvrdia, že je to také vynikajúce?“, pýta sa sám seba nejeden mladý človek. Túžba po poznaní býva prisilná na to, aby v dostatočnej miere zasiahol zdravo uvažujúci rozum. Nasleduje prvá dávka. Prichádza neuveriteľné uvoľnenie, dobrý pocit ústi do eufórie. Nie je to však autosugescia? To sa môžeme len domnievať.Vstup do začarovaného kruhu sa úspešne začal. Dávky sa stupňujú, človek ich potrebuje pre svoj pocit spokojnosti čoraz viac. A problém ako vystrihnutý z učebnice psychológie je na svete: Kde na to zohnať peniaze? Naraz nestačí vreckové od rodičov. Z požičaných a prirodzene, nevrátených peňazí sa hromadia dlhy astronomických výšok. Začína sa etapa, z ktorej niet návratu. Zapredanie samého seba, svojej rodiny, možno aj kamarátov jedinej veci - droge.

Koniec takéhoto prípadu všetci veľmi dobre poznáme – liečba alebo smrť.

Ľudia verili, že sa dajú pripraviť rozmanité látky, ktoré prinášajú zabudnutie, alebo naopak spôsobujú nesmrteľnosť, dovoľujú stýkať sa s nadprirodzenými bytosťami, vracajú mladosť, vzbudzujú lásku, prípadne zasa zbavujú človeka vlastnej vôle a podrobujú ho vôli iného.

    Človek od vekov túžil po raji. V bezhraničnej túžbe po nových a nových pôžitkoch si v moderných časoch začal vytvárať raj chemický. Raj ukrytý v bielom prášku a injekčnej striekačke. Takéto rajské záhrady však prinášajú iba plody trpkosti a blenu. Drogového raja jednoducho niet. Sú len drogové peklá a očistce pre omilostených.

Droga nie je východisko, droga je cesta do ničoty.


Čo je droga?

 

Pod drogou sa rozumie každá látka, substancia, ktorá môže po vniknutí do organizmu zmeniť jednu alebo viaceré jeho životné funkcie.

Drogou teda nie je len heroín, kokaín, ale tiež káva, alkohol, kath, niektoré huby a celý rad prírodných látok. Okrem toho sem patria niektoré liečivé, synteticky vyrobené látky a organické rozpúšťadlá. Medzi drogy však patrí aj  nikotín a lieky, ktorých používanie je v našej spoločnosti veľmi rozšírené a tolerované.

 

So slovom droga je bezprostredne spätý aj pojem toxikománia. Túto patologickú závislosť na drogách  (“drug addiction“) možno definovať takto: "Toxikománia je stav periodicky sa opakujúcej alebo chronickej intoxikácie jedinca, pričom je tento stav vyvolaný opakovaným užívaním drogy prírodnej alebo syntetickej a škodí jedincovi samému i celej spoločnosti."

Uvedená definícia toxikománie je determinovaná nasledujúcimi charakteristikami tohto stavu:

a) neodolateľným želaním, nutkaním, alebo potrebou pokračovať v užívaní drogy a drogu získavať akýmikoľvek prostriedkami,

b) tendenciou zvyšovať dávky drogy,

c) psychickou a niekedy aj fyzickou závislosťou na účinok drogy.

Keďže medzi látky, zneužívané až do formy ťažkej závislosti patrí aj alkohol, je potrebné oprávnene so stanoviskom SZO hovoriť a alkoholových a nealkoholových toxikomániách. Obe skupiny závislosti (konzum alkoholu aj iných návykových látok) sa nezriedka prelínajú, ich vzájomnou potenciáciou je deštruktívny účinok na postihnutého jedinca mimoriadne výrazný.

Spôsoby vstupu drogy do organizmu

Psychoaktívna látka môže do organizmu dostať viacerými cestami. Spôsob jej prieniku sám o sebe do značnej miery ovplyvňuje ďalšie priame účinky v tkanivách a orgánoch živého organizmu.


Inhalácia

Vstup drogy do organizmu cestou respiračného traktu. Niektoré drogy sú primárne prispôsobené k fajčeniu, ak sa ich účinné látky nerozkladajú pôsobením vysokej teploty (niektoré opiáty, marihuana, hašiš). U iných psychoaktívnych látok predstavuje fajčenie obvykle menej agresívnu náhradnú cestu užívania (vdychovanie odparov heroínu namiesto jeho vpichovania v roztoku). Osobitnou skupinou sú psychoaktívne látky vdychované za studena, vyznačujúce sa vysokým stupňom úniku molekúl látky do ovzdušia – prchavé organické rozpúšťadlá (solvenciá).


Resorbcia

Vstup drogy do organizmu vstrebávaním cez sliznice. Ide obvykle o sliznicu dutiny ústnej alebo zažívacieho traktu za predpokladu, že psychoaktívnu látku nerozkladajú enzýmové systémy slín, či kyslý obsah žalúdka (niektoré druhy opiátov, ojedinele upravený hašiš, psychofarmaká, niektoré halucinogény). Inou zriedkavou alternatívou je vstrebávanie drogy cez sliznicu pošvy alebo konečníka (kokaín). Pre užívanie kokaínu je predovšetkým významné jeho vstrebávanie cez sliznicu nosa s priamym prienikom drogy cestou vlákien čuchového nervu do mozgu.

Osobitným problémom je diskutovaná otázka možnosti prieniku drogy cez neporušenú ľudskú kožu. Aj moderná medicína využíva terapeuticky účinný prienik rôznych farmák cez kožu do krvi a tkanív (masť, gél proti bolesti). Vynikajúco prenikajú aj halucinogénne látky vrátane LSD. Ideálna je najmä detská koža. Nebezpečenstvo rozširovania rôznych drogou napustených „samolepiek“ alebo „ozdobného tetovania“, ktoré treba pred prilepením na kožu najprv obliznúť.


Parentálna cesta

Ide o injekčné vpravovanie drogy do organizmu. Priama vnútrožilová aplikácia drogy je skôr zriedkavá, keďže vpich si vyžaduje zručnosť a prax. Do žily podá konzumentovi drogu skôr iná osoba. Oveľa častejšia je aplikácia drogy do svalu, na začiatku abstinenčnej krízy aj cez odev. 
Nie vždy má konzument k dispozícii vhodnú injekčnú striekačku a ihlu, väčšinou si ich medzi sebou požičiavajú. Sterilita je pre toxikomanov pojmom neznámym. Pri tejto aplikácii drog sa často prenášajú vírusy ťažkých ochorení (žltačka,HIV).

Niet miesta na tele, do ktorého by si toxikoman nedokázal injekčne vpraviť drogu. Bolesť nerozhoduje, akútna potreba drogy je dominantná.

 

Drogová závislosť


Drogy delíme na legálne (alkohol, tabak, lieky) a nelegálne (marihuana, hašiš, heroín, kokaín, extáza, LSD,...) Drogová závislosť je teda v pravom zmysle slova stav totálneho zotročenia osobnosti drogou so všetkými následnými zdravotnými aj sociálnymi dôsledkami. Subjekt vo vzťahu voči droge stráca osobnostnú slobodu, keďže bez jej opakovaného prívodu do organizmu nie je prakticky schopný existovať.

 

Rozvinutá drogová závislosť má obvykle dve formy:

a) psychická závislosť ako zmena duševného stavu subjektu následkom opakovaného podávania drogy, charakterizovaná túžbou opäť drogu používať. Vznik tejto závislosti je viazaný na zážitky, ktoré droga konzumentovi poskytuje.

b) somatická závislosť prejavujúca sa abstinenčnými príznakmi po prerušení prívodu drogy do organizmu. Ide o celý rad príznakov, ako nevoľnosť, slzenie, potenie, zvýšenie či kolísanie teploty, psychomotorický nepokoj, zmeny krvného tlaku, pulzu, bolesti hlavy, niekedy vyprovokovaný epileptický záchvat a iné. Obvyklý je súčasný výskyt viacerých príznakov.

   

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová