VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:Hodnotenie výsledkov


Klasifikácia:

Študijné výsledky poslucháča hodnotí na konci každého polroku školského roku učiteľ kurzu a hodnotenie zapíše do triednej knihy. Prospech poslucháča sa hodnotí 4 stupňami:

                                   1-výborný, 2-veľmi dobrý, 3-dobrý, 4-nevyhovel.


Vyučujúci hodnotí poslucháča na základe jeho práce v celom danom období (jeden polrok) a na základe výsledku písomnej postupovej práce, ktorá sa píše vždy pred uzavretím polroku (v januári a júni), pričom berie do úvahy aj dochádzku, ktorá má byť najmenej 70%.
Poslucháč, ktorý bol na konci školského roku klasifikovaný 4.stupňom, alebo nebol klasifikovaný, nemôže byť zapísaný do vyššieho ročníka. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka, v ktorom bol hodnotený stupňom "nevyhovel", resp. nebol klasifikovaný, a zaradený bude v prípade voľných miest v tomto ročníku. Automatické opakovanie ročníka nie je z kapacitných dôvodov možné.

Osvedčenia:

Štátna jazyková škola vydáva interným poslucháčom osvedčenia o úspešnom ukončení kurzu – základného a stredného  - t.j. po II. a III. ročníku.
Podmienkou pre vydanie osvedčenia je dokladovaný materiál v triednej knihe: absolvovanie polročných a koncoročných písomných postupových prác, celkové hodnotenie a najmenej 70% dochádzka. Osvedčenie vydáva učiteľ kurzu. Osvedčenia so spätnou platnosťou (maximálne 5 rokov dozadu) vydáva riaditeľstvo školy, pričom žiadateľ predkladá kolok.

Osvedčenia a vysvedčenia obsahujú okrem známky aj stanovenie úrovne znalosti cudzieho jazyka podľa škály Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF), t.j. A1 - A2, B1 - B2, C1 - C2.

 

 

      

 

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová