VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY Více »
Počasie Strážske tu

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, MIEROVÁ 727, 072 22  STRÁŽSKE

 

POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Pozývame Vás na našu tradičnú akciu „Deň otvorených dverí“, ktorú pripravujeme pre žiakov deviateho ročníka pre všetky základné školy v blízkom okolí.  Cieľom tohto podujatia je oboznámiť jeho návštevníkov s výchovnovzdelávacím procesom našej školy a ponúknuť možnosť štúdia v zaujímavých študijných odboroch. Akcia sa uskutoční dňa:

26. novembra 2015 od 8.00 do 13.00 v priestoroch našej školy, s hlavným programom
od 10.30 do 11.00. hod.

Okrem prehliadky školy pre žiakov pripravujeme zaujímavé aktivity, ukážku bojového umenia Aikida - RED DRAGON pod vedením nášho bývalého žiaka Petra Tomka, vystúpenie školskej hudobnej skupiny, futbalový turnaj i občerstvenie a tombolu.

Budeme naozaj radi, ak prijmete pozvanie a budeme Vás môcť privítať na pôde našej školy. Tešíme sa na Vás!

Svoju účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 23. novembra 2015 na:

t.č.: 056/6477294, 0915 962 764

email:   jozefkuzemka@centrum.sk
             
beata.kuzmova@centrum.sk

V Strážskom, 12. 11. 2015                                                  Mgr. Jozef Kuzemka

                                                                                                       riaditeľ školy

                                                                  


 NOVINKY A OZNAMY                                        

ŠKÔLKARI V NAŠEJ ŠKOLE
      Okrem vzdelávania a výchovy žiakov  sa školy odnepamäti zapájali aj do
spoločenského života vo svojom okolí. V duchu týchto tradícií sa naša škola rozhodla aktívnejšie spolupracovať s miestnymi inštitúciami v rámci svojho odborného zamerania. Prvú aktivitu sme uskutočnili 4. 11.  2015. V priestoroch telocvične sme privítali deti z miestnej materskej školy, ktoré nám predviedli, čo sa naučili o bezpečnom správaní sa na cestách. Aktivity boli veľmi zaujímavé a detičky pozorné a šikovné. Za svoje výkony si vyslúžili mnohonásobný potlesk od svojich starších kamarátov. Naši študenti im zasa ukázali odborné učebne, v ktorých prebieha vyučovanie. Detičky odchádzali zo školy spokojné, s úsmevom na tvári. Za vydarené dopoludnie patrí poďakovanie učiteľkám MŠ i našim prvákom, ktorí sa o milú návštevu 
vzorne postarali. Fotografie z tejto  akcie nájdete v sekcii FOTOGALÉRIA.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Dňa 24.11.2015 sa naša škola zúčastní divadelného predstavenia v historickej budove DJZ v Prešove
s názvom Nemá kocúr večne hody. Všetkým prajeme hodnotný umelecký zážitok. Krátky dej:
Chudobná vdova má na vydaj dcéru, o ktorú sa uchádzajú hneď dvaja ženísi. Atraktívny, ale insolventný mladík a zároveň jeho bohatý, ale starý strýko. Každý z nich má teda celkom iné prednosti a nie je jednoduché vybrať si. Nádejná nevesta preto neustále mení svoje rozhodnutia a ženísi svoju stratégiu. Napokon sa ukáže, že starec len ťažko omladne, ľahšie
preto bude, aby chudák zbohatol. Uvidíme, čo to bude stáť...

PROJEKT  ERASMUS+
V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu Erasmus+, ktorý je zameraný na získavanie jazykových a odborných zručností v zahraničí. Projekt - Získavanie pracovných skúseností v cudzojazyčnom prostredí – bol schválený a 11. októbra 2015 pocestuje 15 našich študentov a 2 sprevádzajúci učitelia do Budapešti na 3 týždne, kde budú vykonávať odbornú prax.
OZNAM
Oznamujeme rodičom, že dňa 23.9.2015 o 15.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie v jednotlivých triedach Účasť nutná!
OPRAVNÉ MATURITNÉ SKÚŠKY
Riaditeľstvo SOŠ oznamuje, že opravné maturitné skúšky sa budú konať v týchto termínoch:
praktická časť - 7.9.2015
ústna časť       - 8.9.2015
Začiatok MS bude každý deň o 7.30 hodine.
ZMENA VO VEDENÍ ŠKOLY
Vzhľadom k odchodu do dôchodku doterajšieho riaditeľa PaedDr. Milana Kačura došlo k zmene vedenia našej školy. Vedúci školstva KSK poveril doterajšieho pedagogického zástupcu Mgr. Jozefa Kuzemku na vykonávanie funkcie riadeteľa školy do doby, kedy bude vyhlásenné výberové konanie na tento post. Poverený riaditeľ si zvolil za svoju zástupkyňu Ing. Vieru Venglačíkovú.
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO
Naša škola vytvorila detašované pracovisko v Šamudovciach pre výučbu teórie a praxe 2-ročných odborov praktická žena a stavebná výroba. Celú rekonštrukciu objektu sme zvládli svojpomocne zásluhou našich majstrov odborného výcviku a študentov terajšieho 2. ročníka odboru stavebná výroba, za čo im aj touto cestou srdečne ďakujeme.                
 
PROJEKT
Vďaka podpore z fondov EÚ a štátneho rozpočtu Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske realizuje projekt „Moderná škola – cesta ku kvalitnému vzdelávaniu, kvalita vo vzdelávaní, úspech našich absolventov na trhu práce“. Viac nájdete v sekcii Projekt "Moderná škola" na Hlavnej stránke.
DIGITÁLNA KNIŽICA PRE UČITEĽOV
Milí kolegovia, na našej edupage www stránke je k dispozícii digitálna knižnica, kde nájdete učebné texty, pracovné listy, on line testy a prezentácie, ktoré si tam môžte vytvoriť aj sami.
ŠTÁTNA JAZYKOVÁ ŠKOLA
Všetko o jazykovej škole - podmienky štúdia, prijímacie konanie, priebeh vyučovania, osnovy, sylaby na skúšky a iné informácie nájdete v menu v sekcii Štátna jazyková škola.
 

  Aj toto ste mohli u nás vidieť vrámci Dňa otvorených dverí pre deviatakov - klikni tu

Príchod Stevena Seagala do Strážskeho

Čo môžete u nás získať:

1. Sociálne štipendium - pre viac informácií klikni sem a pre podmienky sem
2. Vodičský preukaz typu B za 300€ - máme vlastnú autoškolu
3. Štátnicu z anglického jazyka - pre viac informácií klikni sem
4. Ponúkame obedy v našej školskej jedálni za 1,37€/obed, pričom objednávanie obedov je stále z jedného dňa na druhý, čiže platíte len za obed, ktorý si objednáte a naozaj zjete (môžte aj 2 obedy naraz), pričom nepoužité lístky sa môžu prenášať z mesiaca na mesiac.
5. Dobrou správou je teraz aj cestovné vlakom zadarmo pre študentov.
Absolventom ZŠ ponúkame  tieto 4-ročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou:
3767 M 00 dopravná akadémia   (zameranie na oblasť cestovného ruchu)viac informácií o odbore po kliknutí http://sosstrazske.wbl.sk/dopravna_akademia.pdf

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ
Dĺžka vzdelávania a prípravy:           4 roky
Študijný odbor je určený pre:            chlapcov a dievčatá
Podmienky na prijatie:                        úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, 
Spôsob ukončenia:                              maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:      vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania:          úplné stredné odborné vzdelanie charakteru ISCED – 3A
Pracovné uplatnenie absolventov: odborný ekonomický pracovník v rôznych firmách dopravných,                                            podnikateľských subjektov, ako aj v podnikoch orientujúcich sa na cestovný ruch.

Študijný odbor 3760 M 00 prevádzka a ekonomika dopravy
Je to novo koncipovaný, flexibilný, moderný odbor orientovaný na prevádzku a ekonomiku dopravy, kde sa špecializácia študentov rieši voliteľnými predmetmi. Škola ponúka orientáciu na cestnú a mestskú dopravu.
Študijný odbor 6341 M škola podnikania
Pracovné uplatnenie absolventa:
-samostatne zárobkovo činné osoby - živnostníci, podnikatelia
-stredné články riadenia priemyselných, obchodných a poľnohospodárskych podnikov.
Študijný odbor 2235 M 00 hutníctvo
Pracovné uplatnenie absolventa: v hutníckych prevádzkach ako technický zamestnanec technologického a prevádzkového charakteru, v oblasti výroby kovov, schopnosť vykonávať činnosti informačného charakteru a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk.
Ponúkame 2-ročné učebné odbory určené aj pre žiakov, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ:
2-ročný učebný odbor 3161 F 00 praktická žena
pre dievčatá:- majú vzťah k dobrému a plnohodnotnému rodinnému životu - ako
praktická žena;- naučia sa variť, šiť, vyšívať, riadiť a udržiavať domácnosť;- naučia sa pestovať základné poľnohospodárske a hlavne záhradnícke plodiny...
2-ročný učebný odbor 3686 F 00 stavebná výroba
chlapci:- majú vzťah k stavebnej výrobe - ako maliari, natierači, pomocní stavební pracovníci...; - získajú odborné zručnosti a návyky potrebné pre prax a život;- nájdu uplatnenie ako pomocní stavební robotníci v
stavebných firmách zaoberajúcich sa výrobou a obnovou pozemných a inžinierskych stavieb...;
Podrobnejšie informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v sekciách
Študijné odbory a Učebné odbory

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová