VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY Více »
Počasie Strážske tu

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

POZOR! POZOR!
Otvárame nový študijný odbor 
6403 L  PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

Študijný odbor je určený pre absolventov trojročných učebných odborov zameraných na služby. Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie a je pripravený na vstup do praxe, nakoľko dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. Zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Absolvent je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.
Bližšie informácie a dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM.

2% z dane

Milí naši rodičia a priatelia školy,
aj tento rok môžete poukázať 2% z dane z príjmov na činnosť a podporu Občianskeho združenia Rodičovské združenie pri SOŠ, čím tieto prostriedky budú využité v prospech študentov našej školy. Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole    
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ako postupovať – nájdete tu

Tlačivá na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
                                   Potvrdenie o zaplatení

                                                          


     NOVINKY A OZNAMY                                        
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Dňa 12.02.2015 sa naša škola zúčastní divadelného predstavenia muzikálu v DJZ v Prešove
s názvom Jana z Arku. Pod stromom víl zjavil sa anjel a potvrdil dávne proroctvo: "Z náruče stromov zahalené závojom hmly vyjde vojsko, na čele ktorého bude stáť panna. Tá panna bude odomykať brány miest, od ktorých Francúzsko stratilo kľúče, až kým neodomkne bránu Remeša a nevloží korunu do rúk kráľa." 
Pôvodný slovenský muzikál na motívy legendami opradeného života zbožnej pastierky.
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske, oznamuje voľné pracovné miesto na pozícii  školský psychológ na Strednej odbornej škole v Strážskom. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Voľné pracovné miesto.
LYŽIARSKY KURZ
V dňoch od 23.-27.2.2016 sa žiaci 1. a 3. ročníka zúčastnia výchovno-výcvikového lyžiarskeho kurzu.
Miesto konania: Litmanová, penzión Poľana jarabina s plnou penziou. príspevok zo ŠR 150€ zahŕňa dopravu, ubytovanie, stravu a skipasy. Predpokladaný odchod je 23.2.206 o 8.00 hod. spred školy, predpokladaný príchod 27.2.2016 poobede pred budovu školy. Všetci žiaci školy sú poistení vrámci komplexného poistenia.
DOKUMENTY PRE ŠJŠ NA STIAHNUTIE
Prihlášky na štátnicu z anglického jazyka, sylaby a iné dokumenty nájdete v sekcii
Štátna jazyková škola. Prihlášku vo formáte .doc môžte stiahnuť aj  tu.
 
NOVÉ FOTKY VO FOTOALBUME
Prezrite si ďalšie fotografie z rôznych podujatí, ktoré pribudli do nášho Fotoalbumu - z odbornej praxe v Budapešti, z Autosalónu a zo Dňa otvorených dverí. Príjemné pozeranie - možno sa tam nájdete aj vy! A vrámci Dňa otvorených dverí zistíte, aké celebrity zavítali na našu školu. Najlepšie na tom bolo, že sme sa s nimi mohli pokojne odfotiť.
ZMENA VO VEDENÍ ŠKOLY
Vzhľadom k odchodu do dôchodku doterajšieho riaditeľa PaedDr. Milana Kačura došlo k zmene vedenia našej školy. Vedúci školstva KSK poveril doterajšieho pedagogického zástupcu Mgr. Jozefa Kuzemku na vykonávanie funkcie riadeteľa školy do doby, kedy bude vyhlásenné výberové konanie na tento post. Poverený riaditeľ si zvolil za svoju zástupkyňu Ing. Vieru Venglačíkovú.
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO
Naša škola vytvorila detašované pracovisko v Šamudovciach pre výučbu teórie a praxe 2-ročných odborov praktická žena a stavebná výroba. Celú rekonštrukciu objektu sme zvládli svojpomocne zásluhou našich majstrov odborného výcviku a študentov terajšieho 2. ročníka odboru stavebná výroba, za čo im aj touto cestou srdečne ďakujeme.                
 
PROJEKT
Vďaka podpore z fondov EÚ a štátneho rozpočtu Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske realizuje projekt „Moderná škola – cesta ku kvalitnému vzdelávaniu, kvalita vo vzdelávaní, úspech našich absolventov na trhu práce“. Viac nájdete v sekcii Projekt "Moderná škola" na Hlavnej stránke.
DIGITÁLNA KNIŽICA PRE UČITEĽOV
Milí kolegovia, na našej edupage www stránke je k dispozícii digitálna knižnica, kde nájdete učebné texty, pracovné listy, on line testy a prezentácie, ktoré si tam môžte vytvoriť aj sami.
ŠTÁTNA JAZYKOVÁ ŠKOLA
Všetko o jazykovej škole - podmienky štúdia, prijímacie konanie, priebeh vyučovania, osnovy, sylaby na skúšky a iné informácie nájdete v menu v sekcii Štátna jazyková škola.
 

  Aj toto ste mohli u nás vidieť vrámci Dňa otvorených dverí pre deviatakov - klikni tu

Príchod Stevena Seagala do Strážskeho

Čo môžete u nás získať:

1. Sociálne štipendium - pre viac informácií klikni sem a pre podmienky sem
2. Vodičský preukaz typu B za 300€ - máme vlastnú autoškolu
3. Štátnicu z anglického jazyka - pre viac informácií klikni sem
4. Ponúkame obedy v našej školskej jedálni za 1,37€/obed, pričom objednávanie obedov je stále z jedného dňa na druhý, čiže platíte len za obed, ktorý si objednáte a naozaj zjete (môžte aj 2 obedy naraz), pričom nepoužité lístky sa môžu prenášať z mesiaca na mesiac.
5. Dobrou správou je teraz aj cestovné vlakom zadarmo pre študentov.
Absolventom ZŠ ponúkame  tieto 4-ročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou:
3767 M 00 dopravná akadémia   (zameranie na oblasť cestovného ruchu)viac informácií o odbore po kliknutí http://sosstrazske.wbl.sk/dopravna_akademia.pdf

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ
Dĺžka vzdelávania a prípravy:           4 roky
Študijný odbor je určený pre:            chlapcov a dievčatá
Podmienky na prijatie:                        úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, 
Spôsob ukončenia:                              maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:      vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania:          úplné stredné odborné vzdelanie charakteru ISCED – 3A
Pracovné uplatnenie absolventov: odborný ekonomický pracovník v rôznych firmách dopravných,                                            podnikateľských subjektov, ako aj v podnikoch orientujúcich sa na cestovný ruch.

Študijný odbor 3760 M 00 prevádzka a ekonomika dopravy
Je to novo koncipovaný, flexibilný, moderný odbor orientovaný na prevádzku a ekonomiku dopravy, kde sa špecializácia študentov rieši voliteľnými predmetmi. Škola ponúka orientáciu na cestnú a mestskú dopravu.
Študijný odbor 6341 M škola podnikania
Pracovné uplatnenie absolventa:
-samostatne zárobkovo činné osoby - živnostníci, podnikatelia
-stredné články riadenia priemyselných, obchodných a poľnohospodárskych podnikov.
Študijný odbor 2235 M 00 hutníctvo
Pracovné uplatnenie absolventa: v hutníckych prevádzkach ako technický zamestnanec technologického a prevádzkového charakteru, v oblasti výroby kovov, schopnosť vykonávať činnosti informačného charakteru a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk.
Ponúkame 2-ročné učebné odbory určené aj pre žiakov, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ:
2-ročný učebný odbor 3161 F 00 praktická žena
pre dievčatá:- majú vzťah k dobrému a plnohodnotnému rodinnému životu - ako
praktická žena;- naučia sa variť, šiť, vyšívať, riadiť a udržiavať domácnosť;- naučia sa pestovať základné poľnohospodárske a hlavne záhradnícke plodiny...
2-ročný učebný odbor 3686 F 00 stavebná výroba
chlapci:- majú vzťah k stavebnej výrobe - ako maliari, natierači, pomocní stavební pracovníci...; - získajú odborné zručnosti a návyky potrebné pre prax a život;- nájdu uplatnenie ako pomocní stavební robotníci v
stavebných firmách zaoberajúcich sa výrobou a obnovou pozemných a inžinierskych stavieb...;
Podrobnejšie informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v sekciách
Študijné odbory a Učebné odbory

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová