!!! OZNAM !!!

Oznamujeme študentom, že slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 sa uskutoční dňa 2. septembra 2015 (streda) o 8.30 v jedálni školy. Po otvorení sa študenti budú riadiť pokynmi svojich triednych učiteľov.

  


 Aj toto ste mohli u nás vidieť vrámci Dňa otvorených dverí pre deviatakov - klikni tu

Príchod Stevena Seagala do Strážskeho

 

Čo môžete u nás získať:

1. Sociálne štipendium - pre viac informácií klikni sem a pre podmienky sem
2. Vodičský preukaz typu B za 300€ - máme vlastnú autoškolu
3. Štátnicu z anglického jazyka - pre viac informácií klikni sem
4. Ponúkame obedy v našej školskej jedálni za 1,37€/obed, pričom objednávanie obedov je stále z jedného dňa na druhý, čiže platíte len za obed, ktorý si objednáte a naozaj zjete (môžte aj 2 obedy naraz), pričom nepoužité lístky sa môžu prenášať z mesiaca na mesiac.
5. Dobrou správou je teraz aj cestovné vlakom zadarmo pre študentov.
Absolventom ZŠ ponúkame  tieto 4-ročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou:
3767 M 00 dopravná akadémia   (zameranie na oblasť cestovného ruchu)viac informácií o odbore po kliknutí http://sosstrazske.wbl.sk/dopravna_akademia.pdf

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ
Dĺžka vzdelávania a prípravy:           4 roky
Študijný odbor je určený pre:            chlapcov a dievčatá
Podmienky na prijatie:                        úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, 
Spôsob ukončenia:                              maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:      vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania:          úplné stredné odborné vzdelanie charakteru ISCED – 3A
Pracovné uplatnenie absolventov: odborný ekonomický pracovník v rôznych firmách dopravných,                                            podnikateľských subjektov, ako aj v podnikoch orientujúcich sa na cestovný ruch.

Študijný odbor 3760 M 00 prevádzka a ekonomika dopravy
Je to novo koncipovaný, flexibilný, moderný odbor orientovaný na prevádzku a ekonomiku dopravy, kde sa špecializácia študentov rieši voliteľnými predmetmi. Škola ponúka orientáciu na cestnú a mestskú dopravu.
Študijný odbor 6341 M škola podnikania
Pracovné uplatnenie absolventa:
-samostatne zárobkovo činné osoby - živnostníci, podnikatelia
-stredné články riadenia priemyselných, obchodných a poľnohospodárskych podnikov.
Študijný odbor 2235 M 00 hutníctvo
Pracovné uplatnenie absolventa: v hutníckych prevádzkach ako technický zamestnanec technologického a prevádzkového charakteru, v oblasti výroby kovov, schopnosť vykonávať činnosti informačného charakteru a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk.
Ponúkame 2-ročné učebné odbory určené aj pre žiakov, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ:
2-ročný učebný odbor 3161 F 00 praktická žena
pre dievčatá:- majú vzťah k dobrému a plnohodnotnému rodinnému životu - ako
praktická žena;- naučia sa variť, šiť, vyšívať, riadiť a udržiavať domácnosť;- naučia sa pestovať základné poľnohospodárske a hlavne záhradnícke plodiny...
2-ročný učebný odbor 3686 F 00 stavebná výroba
chlapci:- majú vzťah k stavebnej výrobe - ako maliari, natierači, pomocní stavební pracovníci...; - získajú odborné zručnosti a návyky potrebné pre prax a život;- nájdu uplatnenie ako pomocní stavební robotníci v
stavebných firmách zaoberajúcich sa výrobou a obnovou pozemných a inžinierskych stavieb...;
Podrobnejšie informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v sekciách
Študijné odbory a Učebné odbory

 


 NOVINKY A OZNAMY                                        
KONZULTAČNÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
Oznamujeme rodičom, že konzultačné rodičovské združenie sa uskutoční v priestoroch školy dňa 23.3.2015 (pondelok) od 14.00 do 16.00 alebo po dohode s triednym učiteľom.
CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY
Na základe vysokého nárastu chrípkového ochorenia žiakov a pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sú od 11.02.2015 do 15.02.2015 vyhlásené chrípkové prázdniny. Nástup do školy je 16.02.015 - v pondelok.
MILÁNO 2014
Dňa 1.12.2014 sa vrátili nsši žiaci z odbornej praxe, ktorá prebiehala v Miláne vrámci projektu ERASMUS+ Získavanie pracovných skúseností v cudzojazyčnom prostredí. Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII a dojmy, skúsenosti a zážitky našich žiakov i učiteľov prinesieme neskôr.
AKÁ BOLA NÁVŠTEVA STEVENA SEAGALA V STRÁŽSKOM A V NAŠEJ ŠKOLE

Ako už isto viete, v júni nás navštívil Steven Seagal, ktorý viedol workshop Aikido so svojím žiakom, držiteľom 5. danu v Aikido Petrom Tomkom (bývalým žiakom našej školy) v športovej hale SOŠ.S dovolením p.Tomka uverejňujeme fotografie z tohto podujatia v menu Fotogaléria a uvádzame link na stránku RED DRAGON aikido training center Slovakia, ktoré vedie p. Tomko. Nájdete tu tlačové správy o návšteve a workshope p. Seagala, fotografie a iné súvisiace články.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme primátorovi mesta Strážske Ing. Vladimírovi Dunajčákovi za poskytnutie reprezentačných darčekov s logom mesta pre 20 študentov a 2 pedagógov, ktorí sa v novembri 2014 zúčastnia odbornej praxe v talianskom Miláne vrámci projektu Získavanie pracovných skúseností v cudzojazyčnom prostredí realizovaného v programe Erasmus+.
  OZNAM
   Zámer na prenájom nebytových priestorov a parkovacej plochy na Mierovej ulici v Strážskom -               viac-klikni sem. Informácie nájdete aj v Hlavnom menu v sekcii Prenájom nebytových priestorov.
PROJEKT  ERASMUS+
V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu Erasmus+, ktorý je zameraný na získavanie jazykových a odborných zručností v zahraničí. Projekt - Získavanie pracovných skúseností v cudzojazyčnom prostredí – bol schválený a v novembri 2014 pocestuje 20 našich študentov a 2 sprevádzajúci učitelia do Milána, kde budú vykonávať odbornú prax.

MOSTY BEZ BARIÉR
Festival tvorivosti a spolupráce zdravotne zdravých znevýhodnených a zdravých stredoškolákov už po štvrtýkrát pripravuje  Košický samosprávny kraj pod záštitou predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu.
Cieľom tohto skvelého podujatia je  vytvoriť symbolické „mosty“ medzi znevýhodnenými a zdravými stredoškolákmi. 
Viac sa dozviete na 
http://www.soupopribenik.edu.sk/sos.html
Fotografie nájdete v sekcii FOTOGALÉRIA
JAZYKOVÁ ŠKOLA pri Strednej odbornej škole,otvára nový kurz KOMUNIKAČNEJ ANGLIČTINY PRE SENIOROV už od septembra 2014. Ak máte svojich blízkych v zahraničí, určite oceníte schopnosť dorozumieť sa v cudzine alebo s priateľmi či partnermi Vašich príbuzných. Podrobné informácie nájdete po kliknutí tu
 
PRÍDE K NÁM STEVEN SEAGAL!

Steven Seagal 22.6., povedie workshop Aikido so svojím žiakom, držiteľom 5. danu v Aikido Petrom Tomkom v dojo Red Dragon v športovej hale SOŠ v Strážskom. Na tréningu sa zúčastnia členovia Red Dragon a členovia iných združení Aikida zo Slovenska i zahraničia, teda ľudia, ktorí cvičia bojové umenia, hlavne Aikido. Red Dragon – Aikido training center Slovakia do roku 2006 šírilo myšlienky línie Aikida Yoshinkan. Od roku 2007 je mentorom výučby Christian Tissier, držiteľ 7. danu Aikida Aikikai.

PROJEKT
Vďaka podpore z fondov EÚ a štátneho rozpočtu Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske realizuje projekt „Moderná škola – cesta ku kvalitnému vzdelávaniu, kvalita vo vzdelávaní, úspech našich absolventov na trhu práce“. Viac nájdete v sekcii Projekt "Moderná škola" na Hlavnej stránke.
DIGITÁLNA KNIŽICA PRE UČITEĽOV
Milí kolegovia, na našej edupage www stránke je k dispozícii digitálna knižnica, kde nájdete učebné texty, pracovné listy, on line testy a prezentácie, ktoré si tam môžte vytvoriť aj sami.
ŠTÁTNA JAZYKOVÁ ŠKOLA
Všetko o jazykovej škole - podmienky štúdia, prijímacie konanie, priebeh vyučovania, osnovy, sylaby na skúšky a iné informácie nájdete v menu v sekcii Štátna jazyková škola.
 

 

   

                                               

 

 

 

 
TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová