VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY Více »
Počasie Strážske tu

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Všetkým Vám, ktorí ste poukázali 2% z dane pre našu školu, srdečne
ŽIACI ZO ZŠ U NÁS SÚŤAŽILI
Dňa 12. 4. 2016 sa na našej škole uskutočnilo základné kolo súťaže pre žiakov ZŠ v súťaži ,,Na bicykli bezpečne". Sedem škôl využilo našu ponuku a poslalo do Strážskeho 12 súťažiacich družstiev, spolu 48 detí. Škola na chvíľu omladla, pretože táto súťaž je určená hlavne mladším cyklistom vo veku 10 až 12 rokov. Najprv všetci absolvovali test z dopravnej výchovy a potom si za asistencie našich pedagógov a študentov vyskúšali prekážkovú dráhu v jazde zručnosti na bicykli. Poslednou časťou bola úloha na postreh, kde súťažili celé družstvá spoločne. K priateľskej atmosfére prispeli všetci naši pedagógovia a študenti, ktorí sa na organizácii súťaže podieľali. Žiaci zo ZŠ mali okrem súťaženia pripravený aj zaujímavý program. Mohli sa vyfotiť s dvojníkmi detského bestselleru Harry Potter, zahrať s autíčkami na diaľkový pohon. Pripravené bolo aj malé občerstvenie. Počas čakania na vyhodnotenie súťaže si mohli vyskúšať niektoré činnosti v rámci ukážok práce Hasičského zboru fungujúceho v areáli podniku Chemko Strážske, p. Ing. Švenka - zástupcu dopravnej polície z Michaloviec a p. Mgr. Pavluvčíkovej, riaditeľky územného spolku Červeného Kríža v Michalovciach. Aj keď sa vyhlasovali najlepšie družstvá i jednotlivci - víťazom bol každý, kto sa do súťaže zapojil a ukázal svoje vedomosti i snahu správať sa na cestách bezpečne pre seba i ostatných. Veríme, že si táto súťaž nájde svoje miesto v kalendári pravidelných podujatí a o rok privítame ešte väčší počet súťažiacich. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akciu pomohli uskutočniť. Okrem spomenutých inštitúcií aj organizácií BECEP za poskytnutie propagačných materiálov a cien pre zúčastnených, obchodu s bicyklami FBI s. r. o. Humenné za zapožičanie bicyklov a tiež p. učiteľom a učiteľkám, vychovávateľkám základných škôl, ktorí do Strážskeho spolu so svojimi zverencami zavítali.
Fotografie z tejto akcie nájdete vo Fotogalérii.

POZOR! POZOR!
Otvárame nový študijný odbor 
6403 L  PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

Študijný odbor je určený pre absolventov trojročných učebných odborov zameraných na služby. Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie a je pripravený na vstup do praxe, nakoľko dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. Zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Absolvent je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.
Bližšie informácie a dokumenty na stiahnutie nájdete v sekcii NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM.

                                                          


     NOVINKY A OZNAMY                                        
2-ROČNÝ ODBOR PRAKTICKÁ ŽENA
Vo Fotogalérii si môžte pozrieť ako prebieha odborná prax vrámci 2-ročného odboru Praktická žena na našej škole. Viac o tomto učebnom odbore sa dozviete  tu.
DOKUMENTY PRE ŠJŠ NA STIAHNUTIE
Prihlášky na štátnicu z anglického jazyka, sylaby a iné dokumenty nájdete v sekcii
Štátna jazyková škola. Prihlášku vo formáte .doc môžte stiahnuť aj  tu.
 
NOVÉ FOTKY VO FOTOALBUME
Prezrite si ďalšie fotografie z rôznych podujatí, ktoré pribudli do našej Fotogalérie - z odbornej praxe v Budapešti, z Autosalónu a zo Dňa otvorených dverí. Príjemné pozeranie - možno sa tam nájdete aj vy! A vrámci Dňa otvorených dverí zistíte, aké celebrity zavítali na našu školu. Najlepšie na tom bolo, že sme sa s nimi mohli pokojne odfotiť.
ZMENA VO VEDENÍ ŠKOLY
Vzhľadom k odchodu do dôchodku doterajšieho riaditeľa PaedDr. Milana Kačura došlo k zmene vedenia našej školy. Vedúci školstva KSK poveril doterajšieho pedagogického zástupcu Mgr. Jozefa Kuzemku na vykonávanie funkcie riadeteľa školy do doby, kedy bude vyhlásenné výberové konanie na tento post. Poverený riaditeľ si zvolil za svoju zástupkyňu Ing. Vieru Venglačíkovú.
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO
Naša škola vytvorila detašované pracovisko v Šamudovciach pre výučbu teórie a praxe 2-ročných odborov praktická žena a stavebná výroba. Celú rekonštrukciu objektu sme zvládli svojpomocne zásluhou našich majstrov odborného výcviku a študentov terajšieho 2. ročníka odboru stavebná výroba, za čo im aj touto cestou srdečne ďakujeme.                
 
PROJEKT
Vďaka podpore z fondov EÚ a štátneho rozpočtu Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske realizuje projekt „Moderná škola – cesta ku kvalitnému vzdelávaniu, kvalita vo vzdelávaní, úspech našich absolventov na trhu práce“. Viac nájdete v sekcii Projekt "Moderná škola" na Hlavnej stránke.
DIGITÁLNA KNIŽICA PRE UČITEĽOV
Milí kolegovia, na našej edupage www stránke je k dispozícii digitálna knižnica, kde nájdete učebné texty, pracovné listy, on line testy a prezentácie, ktoré si tam môžte vytvoriť aj sami.
ŠTÁTNA JAZYKOVÁ ŠKOLA
Všetko o jazykovej škole - podmienky štúdia, prijímacie konanie, priebeh vyučovania, osnovy, sylaby na skúšky a iné informácie nájdete v menu v sekcii Štátna jazyková škola.
 

  Aj toto ste mohli u nás vidieť vrámci Dňa otvorených dverí pre deviatakov - klikni tu

Príchod Stevena Seagala do Strážskeho

Čo môžete u nás získať:

1. Sociálne štipendium - pre viac informácií klikni sem a pre podmienky sem
2. Vodičský preukaz typu B za 300€ - máme vlastnú autoškolu
3. Štátnicu z anglického jazyka - pre viac informácií klikni sem
4. Ponúkame obedy v našej školskej jedálni za 1,37€/obed, pričom objednávanie obedov je stále z jedného dňa na druhý, čiže platíte len za obed, ktorý si objednáte a naozaj zjete (môžte aj 2 obedy naraz), pričom nepoužité lístky sa môžu prenášať z mesiaca na mesiac.
5. Dobrou správou je teraz aj cestovné vlakom zadarmo pre študentov.
Absolventom ZŠ ponúkame  tieto 4-ročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou:
3767 M 00 dopravná akadémia   (zameranie na oblasť cestovného ruchu)viac informácií o odbore po kliknutí http://sosstrazske.wbl.sk/dopravna_akademia.pdf

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ
Dĺžka vzdelávania a prípravy:           4 roky
Študijný odbor je určený pre:            chlapcov a dievčatá
Podmienky na prijatie:                        úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, 
Spôsob ukončenia:                              maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:      vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania:          úplné stredné odborné vzdelanie charakteru ISCED – 3A
Pracovné uplatnenie absolventov: odborný ekonomický pracovník v rôznych firmách dopravných,                                            podnikateľských subjektov, ako aj v podnikoch orientujúcich sa na cestovný ruch.

Študijný odbor 3760 M 00 prevádzka a ekonomika dopravy
Je to novo koncipovaný, flexibilný, moderný odbor orientovaný na prevádzku a ekonomiku dopravy, kde sa špecializácia študentov rieši voliteľnými predmetmi. Škola ponúka orientáciu na cestnú a mestskú dopravu.
Študijný odbor 6341 M škola podnikania
Pracovné uplatnenie absolventa:
-samostatne zárobkovo činné osoby - živnostníci, podnikatelia
-stredné články riadenia priemyselných, obchodných a poľnohospodárskych podnikov.
Študijný odbor 6403 L  podnikanie v remeslách a službách
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.
Ponúkame 2-ročné učebné odbory určené aj pre žiakov, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ:
2-ročný učebný odbor 3161 F 00 praktická žena
pre dievčatá:- majú vzťah k dobrému a plnohodnotnému rodinnému životu - ako
praktická žena;- naučia sa variť, šiť, vyšívať, riadiť a udržiavať domácnosť;- naučia sa pestovať základné poľnohospodárske a hlavne záhradnícke plodiny...
2-ročný učebný odbor 3686 F 00 stavebná výroba
chlapci:- majú vzťah k stavebnej výrobe - ako maliari, natierači, pomocní stavební pracovníci...; - získajú odborné zručnosti a návyky potrebné pre prax a život;- nájdu uplatnenie ako pomocní stavební robotníci v
stavebných firmách zaoberajúcich sa výrobou a obnovou pozemných a inžinierskych stavieb...;
Podrobnejšie informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v sekciách
Študijné odbory a Učebné odbory

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová